top of page

BIOFIDBEK I NEUROFIDBEK

Neurofidbek je aparat koji namjenskim softverom registruje visinu theta talasa kod djece (a i kod odraslih) i na taj način odredjuje postojanje ADD ili ADHD (poremećaj pažnje i poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću). Neurofidbek se koristi i za pomoć u stabilizovanju koncentracije i ovladavanju njome (bez ikakvih pratećih lijekova) i postignuti rezultati ostaju trajni – osoba koja je uvježbala novi obrazac, zadržava ga trajno, kao svoj.

neurofidbek-768x422.jpg

Veliki broj ljudi u savremenoj populaciji ne uspijeva da adekvatno prepozna i racionalizuje stres. To ostavlja posljedice na naše psihosomatsko stanje. Posljedice prolongiranog stresa mogu privremeno ili trajno da oštete naše mentalno i tjelesno zdravlje. Pored drugih metoda za ublažavanje štetnog dejstva stresa, učenje samokontrole fizioloških funkcija bitno utiče na zdravlje. Naučene vještine postaju automatske i osoba ih nakon treninga praktikuje nezavisno od terapeuta. Samokontrola fizioloških funkcija oslobađa, u većini slučajeva, od potrebe za lekovima. Do sada nije utvrđen nijedan negativan efekat neurofidbek-a.

Violin%20strings%20in%20close-up_edited.

Pozitivne efekte kod otklanjanja posljedica stresa, loše koncentracije, tenzione glavobolje, bolova vratne regije i upornih glavobolja i migrene osjeća 80-90% pacijenata već nakon nekoliko terapijskih tretmana. Ove terapijske procedure u svijetu pored ostalih koriste i vrhunski sportisti, kao i menadžeri, u cilju povećanja koncentracije i kontrole stresa.

Čovjek kao muzički instrument – bolest je raštimovanost

- odlomak iz knjige “Kako se naštimovati uz pomoć biofidbeka” - 

Ako vam kažem da sam danas nekako sav raštimovan, da li ćete to shvatiti kao metaforu? Pa, nije čovek violina, da može da se raštimuje! Ili možda jeste? Ne baš violina, već mnogo složeniji muzički instrument. Instrument sa bezbroj struna, zvončića, duvačkih instrumenata, bubnjeva…Ma, ceo orkestar. I kompozitor, i instrument, i orkestar…koji svira, “dok ne odsvira svoje”.

Ne, to nije metafora, već živa istina. Čovek je živi muzički instrument, kao i sva živa bića. Životna energija, kako god je zvali, struji kroz nas i proizvodi kretanje-vibracije. Kada se to strujanje odvija lagano i ritmično, kao kod mačke koja prede, mi doživljavamo zadovoljstvo. Naša osećanja su opažanja tih nevoljnih pokreta koji se dešavaju u telu. Tih vibracija u nama.

Da, osećanja su vibracije. “Dobre vibracije”, ili “loše vibracije”, koje proizvodimo u sebi i širimo ih oko sebe. Kako mi opisujemo svoja osećanja? Kažemo da: drhtimo od straha, tresemo se od besa, treperimo od sreće…Naši mišići, kao svaka struna koja ima određeni tonus, ili zategnutost, i kroz koju struji energija, vibriraju i proizvode neki ton. Mi ne čujemo te tonove ušima, jer su vibracije male amplitude i niske vrekvencije, ali registrujemo tu “muziku” na neki drugi način, drugim čulom koje nema ime. Kako bismo inače znali i osećali da smo raštimovani, ako nemamo čulo za te nečujne tonove, i neki ugrađeni ukus kojim razlikujemo dobru i lošu muziku koja svira u nama.

 

Šta je to biofidbek? Da li je to, možda, neki novi lijek?

Biofidbek je proces učenja kontrole, nad sopstvenim psihofiziološkim funkcijama. Nad sopstvenim ritmovima. Biofidbek nije liječenje, nije medicinska procedura, nije lijek. On je prije jedan edukacioni proces učenja posebnih um-tijelo vještina. Učenje da se prepoznaju fiziološki odgovori i da se mijenjaju. Nešto je slično kao učenje vožnje bicikla, tenisa, ili sviranja klavira.
To zahtijeva vježbanje. Kroz vježbu, upoznajemo sopstvene psihofiziološke obrasce reagovanja na stres, i učimo da ih kontrolišemo, da ne bi oni kontrolisali nas. Na taj način se odvikavamo od loših navika, naviknutih reakcija, i učimo nove, bolje odgovore na život i teškoće koje on nosi. Učimo da se naštimujemo i uhvatimo ritam života. Zašto bi ljudi uopšte željeli i uložili trud da nauče da kontrolišu te nesvjesne, fiziološke procese? Zato što na taj način mogu da poboljšaju svoje zdravlje bez upotrebe lijekova, da se oslobode nekih psihosomatskih tegoba, i da poboljšaju sopstveno funkcionisanje i uspješnost u mnogim aktivnostima i oblastima života...

Image by Zac Durant

Na sajtu Biofidbek asocijacije se možete informisati više o primjeni biofidbeka i neurofidbeka  

http://www.biofidbek.com/polja.html

Biofidbek i neurofidbek u sportu

Llifting Weights
 • Određeni obrasci moždanih talasa odgovaraju određenim mentalno-emotivnim stanjima.

 • Uvježbavanjem brze i lake promjene moždanih obrazaca postiže se i kontrolisana i brza i laka promjena mentalno-emotivnog stanja sportiste.

 

EEG fidbek se koristi u radu sa vrhunskim sportistima, ali i menadžerima, vojnim osobljem, pilotima, vrhunskim muzičarima i svima onima koji žele da postignu viši nivo mentalnog funkcionisanja.

Šta se može trenirati biofidbekom i neurofidbekom

 1. Pojačavanje sposobnosti Izvršne mreže pažnje – da bi fokusirali pažnju

 2. Pojačavanje sposobnosti srednjeg mozga da intenzivira budnost

 3. Fokusiranje pažnje na određene dijelove tela sa kojima trener želi da se radi

 4. Treniranje sportiste da načini kratku, relaksirajuću mikropauzu koja ponovo dovodi do energizovanja moždanih talasa

 5. Treniranje optimalnog stepena budnosti-aktivacije za vrhunsko izvođenje određenih aktivnosti

 6. Usklađivanje sekvenci fokusiranja, budnosti i mikropauza

 7. Pronalaženje i primjena sekvenci koje su optimalne za posebne aktivnosti

 8. Izvođenje tih sekvenci uprkos ometajućim uslovima kao što su buka, navijanje, trema, umor…

Efekti biofidbek i neurofidbek treninga

 1. Veća sposobnost da se ostane u «zoni» oštrog fokusa pažnje. Zoni optimalnog izvođenja

 2. Poboljšanje rafiniranosti sportskih vještina i izvođenja

 3. Reduciranje problema nediscipline

 4. Brže i bolje izvođenje

 5. Eliminisanje grešaka nepažnje, nepotrebnih faulova i kazni

 6. Reduciranje stresa

 7. Poboljšanje fizičke spremnosti i snage

 8. Smanjivanje učestalosti povreda. Brži oporavak od povreda

 9. Značajno poboljšanje uspjeha sportista u školi ili na studijama

Studija koju je sproveo NATO na operaterima koji rade za radarom, pokazala je da su kod operatera koji su trenirani da smanje teta aktivnosti mozga u okcipitalnom režnju bitno smanjene greške.

U drugoj studiji koju je, takođe, sproveo NATO pokazalo se da je trening u smanjivanju teta aktivnosti u velikoj mjeri uticao na vozačke sposobnosti i sigurnost vozača na dugim relacijama.

NASA je razvila poseban neurofidbek uređaj «Peak Performance Trainer» za trening pilota. Studija sa pilotima je pokazala da postoji jasna veza između sposobnosti da se potisnu niskofrekventne alfa aktivnosti mozga i sposobnosti pilota da se snađu u veoma zahtjevnim zadacima kao što je spuštanje aviona pod ekstremno teškim uslovima.

Sve je više kompanija koje preporučuju (i plaćaju) EEG biofidbek trening svojim menadžerima, jer istraživanja pokazuju da dolazi do značajnog poboljšanja efikasnosti menadžera nakon dvadesetak neurofidbek seansi. Pored poboljšanja i efikasnosti, dodatni efekti su i smanjenje reakcije na stres

 

U radu sa ADHD i ADD (poremećaji pažnje) uobičajeno je da djeca sa neurofidbek vježbama počinju od 6. godine.
Medjutim, imam u praksi jednog dječaka od 4.godine, čija uporna mama nije odustajala i dovodila ga je redovno na vježbe i – rezultati se primjećuju.
Mame mogu više od naučnika! ❤️

bottom of page