top of page

Komunikacija je vještina koja nam je svima potrebna da bismo funkcionisali dobro i uspješno. Međutim, nerijetko se može čuti mišljenje u poslovnom svijetu da je to sposobnost koja je potrebna u okviru prodajnih djelatnosti i onih djelatnosti kojima je glavni i direktni alat – govor. Naravno, takav stav se zasniva na nekoliko omaški: skoro da nijedan posao ne možemo (uspješno) obavljati u cjelosti bez razvijene vještine komunikacije. Odnosno, usavršavanjem ove vještine možemo poboljšati rezultate u poslu, ma koji on bio. Naravno, može se nekako, u nekoj mjeri uspjeti i sa „deformitetom“ ali je lakše i komfornije bez njega. Uostalom, komunikacija podrazumijeva i mnogo više od izgovorenih ili napisanih riječi. Komunikacija je i izostanak riječi.

Poruka je poslata čak izostankom bilo kakve komunikacije. I kad odlučite da ništa ne kažete, vi ste iskomunicirali.

vjestinekomunikacije1.png

Možda se komunikacija može izjednačiti sa bilo kakvom reakcijom, odnosno – bilo koja reakcija ili njen izostanak su komunikacija. Ali, komunikacija ide još dalje – ona počinje i prije bilo koje reakcije, ljudi komuniciraju (a izgleda i ostala živa bića) već svojom pojavom, svojim izgledom, odabirom garderobe, boja, asesoara, prevoza kojim smo došli, društva u kome se krećemo… Svim ovim segmentima šaljemo razne informacije o nama ili pravimo sliku koju bismo željeli da ostali imaju o nama.

I na taj način saopštavamo okolini svoje stavove, „govorimo“ o svom socijalnom i drugim mjestima koja zauzimamo, onome šta smo ili šta želimo biti… Dakle, i prije nego dođe do riječi ili ma kakve komunikacije, mi smo već iskomentarisali ili smo iskomentarisani, imamo formirano mišljenje o nekome, nečemu, a sa druge strane smo „pomogli“ da i o nama bude formirano takvo mišljenje. Takvo mišljenje može biti tačno ili netačno (kao i svako) ali – ono postoji.

Team Talk

Govorom dajemo nove informacije kojima potvrđujemo prethodne, nadgrađujemo ih ili ih mijenjamo, a možemo i da pravimo i zabunu (zavisno od usklađenosti)… Drugi nivo komunikacije je i otkrivanje sigurnosti sagovornika, njegove iskrenosti, kompetencija… Uspješnost svake komunikacije uvijek zavisi od njena oba kraja – i primalac i pošiljalac su približno jednako zaslužni za nju, a tu je i neizbježni komunikacijski kanal. Komunikacijski kanal formiraju razne okolnosti – okruženje gdje se odvija komunikacija, očekivanja, kuturni, obrazovni i socijalni miljei primaoca i pošiljaoca, iskustva, predrasude… Možda nam u nekom poslu ne treba sve ovo svakog sata ili dana, ali uvijek nam treba komunikacija u nekom obliku…

Dobra komunikacija nas može bolje instalirati na berzama koje se zovu „život“ i „posao“, pa sami pregledajte neke kadrove iz svog i tuđih života i odgovorite sebi, malo u šali, malo u zbilji – koliko od komunikacije zavisi kakav će nam biti život? Komunikaciju ne čine gotove formule koje jednostavno lijepimo na ljude i njihove reakcije. Komunikacija je skup različitih reakcija i utisaka, ona je odnos signala koje šaljemo, načina na koji ih primalac dešifruje i percipira, ali i okolnosti u kojima se nalaze. Imajte na umu sve mogućnosti i parametre i ne tumačite jednostrano, npr – da li kolega koji stoji preko puta vas s prekrštenim rukama ne želi da razgovara sa vama, ne slaže se sa vašim izlaganjem ili mu je jednostavno malo hladnjikavo?

Office Coffee Break

Mentalizacija

Kad imamo problem, važno je znati “sa koje strane vjetar duva”, odnosno – šta je to što nam pravi problem, da bismo krenuli sa istraživanjem kako da riješimo taj problem.
Evo jedne od mogućnosti, duhovito rečenih 
Mada, možemo se i u ovom slučaju zapitati “Zašto nisam zaradio novac koji mi treba? Može se raditi o nekim mehanizmima odbrane ili nekim nerazvijenim sposobnostima (iz spektra sposobnosti za ljubav i rad). Možda sabotiramo sami sebe, a možda se nismo dovoljno razvili da bismo bili autonomni i brinuli o sebi i svojim potrebama. Na psihoterapiji možemo naći odgovore na pitanja:
Zašto sabotiramo sebe?
Koje su naše tzv.”sekundarne koristi” od toga što sebi pravimo štetu i sprečavamo sebe u razvoju?
Koju životnu lekciju nismo naučili ili koju životnu sposobnost nismo razvili? Zašto? Kako to sad možemo naučiti?

Team work

VJEŠTINE KOMUNIKACIJE

bottom of page