Vještine komunikacije

Vještine komunikacije

linija

Komunikacija je vještina koja nam je svima potrebna da bismo funkcionisali dobro i uspješno. Međutim, nerijetko se može čuti mišljenje u poslovnom svijetu da je to sposobnost koja je potrebna u okviru prodajnih djelatnosti i onih djelatnosti kojima je glavni i direktni alat – govor.Naravno, takav stav se zasniva na nekoliko omaški: skoro da nijedan posao ne možemo (uspješno) obavljati u cjelosti bez razvijene vještine kkomunikacije. Odnosno, usavršavanjem ove vještine možemo poboljšati rezultate u poslu, ma koji on bio. Naravno, može se nekako, u nekoj mjer uspjeti i sa „deformitetom“ ali je lakše i konfornie bez njega. Uostalom, komunikacija podrazumijeva i mnogo više od izgovorenih ili napisanih riječi. Komunikacija je i izostanak riječi. Poruka je poslata čak izostankom bilo kakve komunikacije. I kad aodlučite da ništa ne kažete, vi ste iskomunicirali.

vjestinekomunikacije1

Možda se komunikacija može izjednačiti sa bilo kakvom reakcijom, odnosno – bilo koja reakcija ili njen izostanak su komunikacija. Ali, komunikacija ide još dalje – ona počinje i prije bilo bilo koje reakcije, ljudi komuniciraju (a izgleda i ostala živa bića) već svojom pojavom, svojim izgledom, odabirom garderobe, boja, asesoara, prevoza kojim smo došli, društva u kome se krećemo… Svim ovim segmentima šaljemo razne informacije o nama ili pravimo sliku koju bismo željei da ostali imaju o nama. I na taj način saopštavamo okolini svoje stavove, „govorimo“ o svom socijalnom i drugim mjestima koja zauzimamo, onome šta smo ili šta želimo biti…Dakle, i prije nego dođe do riječi ili ma kakve komunikacije, mi smo već iskomentarisali ili smo iskomentarisani, imamo formirano mišljenje o nekome, nečemu, a sa druge strane smo „pomogli“ da i o nama bude formirano takvo mišljenje. Takvo mišljenje može biti tačno ili netačno (kao i svako) ali – ono postoji.

handshake

 

Govorom dajemo nove informacije kojima potvrđujemo prethodne, nadgrađujemo ih ili ih mijenjamo, a možemo i da pravimo i zabunu (zavisno od usklađenosti)… Drugi nivo komunikacije je i otkrivanje sigurnosti sagovornika, njegove iskrenosti, kompetencija… Uspjesnost svake komunikacije uvijek zavisi od njena oba kraja – i primalac i pošiljalac su približno jednako zaslužni za nju, a tu je i neizbježni komunikacijski kanal. Komunikacijski kanal formiraju razne okolnosti – okruženje gdje se odvija komunikacija, očekivanja, kuturni, obrazovni i socijalni miljei primaoca i pošiljaoca,iskustva, predrasude…Možda nam u nekom poslu ne treba sve ovo svakog sata ili dana, ali uvijek nam treba komunikacija u nekom obliku…Dobra komunikacija nas može bolje instalirati na berzama koje se zovu „život“ i „posao“, pa sami pregledajte neke kadrove iz svog i tuđih života i odgovorite sebi, malo u šali, malo u zbilji – koliko od komunikacije zavisi kakav će nam biti život?Komunikaciju ne čine gotove formule koje jeddnostavno lijepimo na čjude i njihove reakcije. Komunikacija je skup različitih reakcija i utisaka, ona je odnos signala koje šaljemo, načina na koji ih primjalac dešifruje i percipira, ali i okolnosti u kojima se nalaze. Imajte na umu sve mogućnosti i parametre i ne tumačite jednostrano, npr – da li kolega koji stoji preko puta vas s prekrštenim rukama ne želi da razgovara sa vama, ne slaže se sa vašim izlaganjem ili mu je jednostavno malo hladnjikavo?

znacinazidu

Znakove i signale koje šalju drugi ljudi, ne tumačimo svi jednako

linija

 

Mentalizacija

Kad imamo problem, važno je znati “sa koje strane vjetar duva”, odnosno – šta je to što nam pravi problem, da bismo krenuli sa istraživanjem kako da riješimo taj problem.
Evo jedne od mogućnosti, duhovito rečenih 
Mada, možemo se i u ovom slučaju zapitati “Zašto nisam zaradio novac koji mi treba? Može se raditi o nekim mehanizmima odbrane ili nekim nerazvijenim sposobnostima (iz spektra sposobnosti za ljubav i rad). Možda sabotiramo sami sebe, a možda se nismo dovoljno razvili da bismo bili autonomni i brinuli o sebi i svojim potrebama. Na psihoterapiji možemo naći odgovore na pitanja:
Zašto sabotiramo sebe?
Koje su naše tzv.”sekundarne koristi” od toga što sebi pravimo štetu i sprečavamo sebe u razvoju?
Koju životnu lekciju nismo naučili ili koju životnu sposobnost nismo razvili? Zašto? Kako to sad možemo naučiti?

pare

linija