ŽIVOTNE SPOSOBNOSTI

STRAHOVI I PANIKA

Posted
fobija featured

STRAHOVI I PANIKA

Čega se plašite? Zašto? Kakav bi vaš život bio da nema tog straha? Šta biste dobili? A šta biste izgubili? Koju to korist imate od tog straha?Plašite se zatvorenog malog prostora? Šta je to što vas plaši u zatvorenom prostoru kad ste zatvoreni? A zašto se ne osjećate baš tada sigurno? Zatvoreni ste, možda i sami, znači nije tu, ni neće ući niko strahpotencijalno opasan za vas, ko bi vas mogao napasti? Zašto ne razmišljate u tom pravcu? Šta je to zapravo što vas plaši u zatvorenom prostoru? Ne, ne možete se ugušiti…Pa, unutra ste samo Vi… Posle više seansi i više tehnika koje vam olakšavaju život i uče vas kako da se borite sa svojim strahovima u kriznim situacijama, vjerovatno ćete doći do saznanja da se plašite zapravo sebe i svojih demona, koje nosite u sebi. Koji su to demoni koji vas guše kad ste suočeni sami sa sobom – tuga, nesreća, očaj, neljubavi, neprihvatanja, nezadovoljstva…? Neintegrisana osjećanja, koja ne prihvatamo kao svoja (jer nam kvare sliku koju imamo osebi) ili osjećanja koja su nas skroz preplavila (kao da smo epruveta u tehnici Kap) i kada smo u malom prostoru, pritisnuti njegovim ograničenjem, shvatamo da ne postojimo izvan boje tog osjećanja i ne postoji ništa više osim bol – a od prevelikog bola se umire! Šta je to što ne možete da priznate? Šta ne možete da oprostite sebi ili nekome drugom? Šta vas toliko boli da ne možete da koračate uspravno kroz život? Šta je to što ne možete da smjestite u svoj album jer mislite da onda to ne bi više bili vi? Šta je to zbog čega bi vas odbacili? Ili su vas nekad tako odbacili da više vi sebe ne možete da prihvatite – jer da imalo vrijedite, ne bi bili odbačeni? Da li je tako?Ako imaju snagu panike, straha, fobije, onda ona nisu od juče i pustila su korijenje – to se zove psihodinamika. Premještanje sa korijenjem tih biljki mesožderki na neko drugo mjesto, na kome neće praviti toliku štetu, se ne može obaviti nabrzinu, potrebno je vrijeme i rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.